Pre firmy

Vyhlasujeme Verejnú obchodnú súťaž na:

 1. Realizáciu oceľovej konštrukcie pre modernizáciu interiérového skateparku Hangair Action Sports Academy

 2. Realizácia tesárskych a stolárskych prác pre modernizáciu interiérového skateparku Hangair Action Sports Academy

Prílohami pre VOS Realizácia oceľovej konštrukcie sú:

 1. Vyzva_VOS Hangair
 2. Návrh zmluvy o dielo OK konštrukcia
 3. Situačný nákres diela
 4. Vizualizácia diela
 5. Statický výpočet
 6. Bližšia špecifikácia
 7. Situačný nákres a vizualizácia aktuálneho stavu

Prílohami pre VOS Realizácia tesárskych a stolárskych prác sú:

 1. Vyzva_VOS Hangair 2
 2. Zmluva o dielo tesarske a stolarske prace
 3. Situačný nákres diela
 4. Vizualizácia diela
 5. Situačný nákres a vizualizácia aktuálneho stavu
 6. Statický výpočet OK (s informáciami pre tesárske  práce)

V prípade záujmu o doplnenie informácií alebo obhliadku miesta realizácia napíšte nám na adam.granak@hangair.sk.

VOS ukončená

Realizácia ocelových konštrukcií – výherca