DOOBEDNÉ CVIČENIE S DEŤMI

gymnastika pre deti

★ Prvé prejavy komunikácie dieťaťa s okolitým svetom sú pohybové aktivity. Našim cieľom bude podporovať psychomotorický vývin dieťaťa, rozvíjať hrubú ale aj jemnú motoriku, pozorovať a stimulovať schopnosti a zručnosti, ktorými je dieťa prirodzene vybavené.

★ Cvičebná hodina trvá 60 minút počas ktorej sa striedajú aktívnejšie časti s oddychovými. Všetky cvičenia sú prispôsobené podľa fázy pohybového vývoja dieťaťa, podľa jeho možností vnímania a jeho záujmu o cvičenie.

★ Cvičebnú hodinu rozdeľujeme na niekoľko častí a venujeme sa rôznym aktivitám: úvodná privítacia a zoznamovacia časť, cvičenia na zapojenie správnych svalov, balančné a koordinačné cvičenia, cvičenia na zlepšenie reakčných schopností, záverečná oddychová časť.

★ Využívame rôzne pomôcky a hračky, overball a fitlopty, trampolíny…

★ S dieťaťom cvičia rodičia podľa inštrukcií trénera, ktorý bude precvičovať a vysvetľovať krok po kroku každé cvičenie či hru.

★ Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť pri všetkých cvičeniach, najmä pri používaní pomôcok.

★ Neočakávame, že všetky deti sa hneď a naraz zapoja do cvičení a budú robiť len čo určuje tréner. Výsledky cvičení dieťaťa nemusíme spozorovať hneď na konkrétnej hodine ale možno neskôr, prípadne aj doma. Je veľmi dôležité, aby sa rodičia aktívne zapájali a vlastným príkladom tak motivovali dieťa.

★ Na naše hodiny si treba priniesť športové oblečenie pre rodiča aj dieťatko. Na našich kobercoch vám postačia ponožky, preto nepotrebujete športovú obuv. V neposlednom rade si prineste dobrú náladu a veľa energie.

Tréneri: Šarlota Korčeková a Igor Takáč
Kapacita: 12 + 2 tréneri

Vekové kategórie:
SKUPINA A: 24 – 30 mesiacov
SKUPINA B: 30 – 36 mesiacov

Termíny:
PONDELOK – ŠTVRTOK
SKUPINA A: 9:15 – 10:00
SKUPINA B: 10:15 – 11:00
Voľné hry na zóne do 12:00.

Uvedená cena platí pri celom kurze = 5 mesiacov. Pri mesačnom kurze (4 lekcie) je cena 40€/mesiac.
Sumu je možné rozdeliť na 2 splátky – požiadavky smerujte na financie@hangair.sk.

Všeobecné záväzné podmienky členstva v športovom klube
Pravidlá Hangair kurzov