DOOBEDNÉ CVIČENIE S DEŤMI

★ Prvé prejavy komunikácie dieťaťa s okolitým svetom sú pohybové aktivity. Našim cieľom bude podporovať psychomotorický vývin dieťaťa, rozvíjať hrubú ale aj jemnú motoriku, pozorovať a stimulovať schopnosti a zručnosti, ktorými je dieťa prirodzene vybavené.

★ Cvičebná hodina trvá 45 minút počas ktorej sa striedajú aktívnejšie časti s oddychovými. Všetky cvičenia sú prispôsobené podľa fázy pohybového vývoja dieťaťa, podľa jeho možností vnímania a jeho záujmu o cvičenie.

★ Cvičebnú hodinu rozdeľujeme na niekoľko častí a venujeme sa rôznym aktivitám: úvodná privítacia a zoznamovacia časť, cvičenia na zapojenie správnych svalov, balančné a koordinačné cvičenia, cvičenia na zlepšenie reakčných schopností, záverečná oddychová časť.

★ Využívame rôzne pomôcky a hračky, overball a fitlopty, trampolíny…

★ S dieťaťom cvičia rodičia podľa inštrukcií trénera, ktorý bude precvičovať a vysvetľovať krok po kroku každé cvičenie či hru.

★ Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť pri všetkých cvičeniach, najmä pri používaní pomôcok.

★ Neočakávame, že všetky deti sa hneď a naraz zapoja do cvičení a budú robiť len čo určuje tréner. Výsledky cvičení dieťaťa nemusíme spozorovať hneď na konkrétnej hodine ale možno neskôr, prípadne aj doma. Je veľmi dôležité, aby sa rodičia aktívne zapájali a vlastným príkladom tak motivovali dieťa.

★ Na naše hodiny si treba priniesť športové oblečenie pre rodiča aj dieťatko. Na našich kobercoch vám postačia ponožky, preto nepotrebujete športovú obuv. V neposlednom rade si prineste dobrú náladu a veľa energie.

* PRI 5-MESAČNOM TURNUSE MÁTE MOŽNOSŤ VYUŽÍVAŤ VOĽNÉ VSTUPY NA ŠPORTOVISKO POČAS PRACOVNÝCH DNÍ (PONDELOK AŽ ŠTVRTOK) OD 9:00 – 12:00.

PRI 1-MESAČNOM TURNUSE JE CENA 12,50€ / LEKCIA.

• KURZY PREBIEHAJÚ OD 1.2.2023 DO 30.6.2023
• Kurzy nebudú prebiehať počas jarných prázdnin 20.2. – 24.2.2023; veľkonočných prázdnin 6.4. – 11.4.2023; sviatkov 1.5.2023 a 8.5.2023.
• Na kurzy sa môžete pridať aj v priebehu turnusu – cena bude prispôsobená počtu zostávajúcich lekcií.

Cenník kurzov je platný od 1. januára 2023.
Sumu je možné rozdeliť na 2 splátky – požiadavky smerujte na financie@hangair.sk.
Máte otázky ohľadom aktuálnych cien alebo sa potrebujete poradiť?
Napíšte nám na kurzy@hangair.sk

Všeobecné záväzné podmienky členstva v športovom klube
Pravidlá Hangair kurzov