ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – KURZY

CVIČENIE PRE RODIČOV S DEŤMI

Na prihlasovanie sa do kurzu, či už ide o poobedné akčné kurzy alebo doobedné cvičenie rodičov s deťmi, sa využíva formulár, na ktorý sa dostanete cez naše kurzové podstránky po kliknutí na „Prihlásiť sa na cvičenie“ v spodnej časti stránky.

Vo formulári je následne dôležité vyplniť dátum narodenia účastníka kurzu (dieťaťa), podľa ktorého Vám v políčku „HANGAIR CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI“ vyhodí ponuku vhodných cvičení.

Pokiaľ chcete vyhľadávať podľa dňa, do políčka „HANGAIR CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI“ je možné vpísať deň, a vyhodí Vám danú ponuku. Stále je však dôležité, aby ste mali vyplnené políčko dátum narodenia účastníka kurz.

V prípade, že máte problém s vyhľadaním kurzu podľa veku, napíšte nám mail na kurzy@hangair.sk a požiadavku vyriešime individuálne.

V prípade, že sa Vám nebude páčiť na našom kurze alebo cvičení môžete pred termínom konania druhej lekcie zažiadať bez udania dôvodu o vrátenie celej uhradenej sumy prostredníctvom forumuláru na stránke hangair.sk/ziadost.

Prečo nie je možné prísť na testovaciu hodinu bez úhrady? Naše kurzy a cvičenia majú maximálnu kapacitu záujemcov. Bez predchádzajúcej platby sme niekoľko miest rezervovali pre ľudí, ktorí na prvú hodinu ani neprišli a klientov, ktorí mali skutočný záujem sme museli odmietnuť. Boli smutní, že nemôžu prísť hneď na prvú lekciu. Aj my sme boli. Preto sme sa rozhodli zaviesť pravidlo garancie vrátenie bez akéhokoľvek poplatku a bez udania dôvodu po úhrade celej sumy kurzu.

Nemusíte sa báť, že Vám lekcia prepadne! Pri doobedných cvičeniach fungujú náhrady pre všetkých. Pokiaľ sa teda hodiny nemôžete zúčastniť, nič sa nedeje – môžete si ju nahradiť v iný termín. Ako náhrady fungujú je vysvetlené v nasledujúcej otázke.

Odhlasovať sa z lekcie nemusíte – prihlásiť sa na náhradnú lekciu je však nutné prostredníctvom e-mailu kurzy@hangair.sk. Hlavný inštruktor skontroluje oprávnenosť nároku a voľné kapacity Vami vybraného termínu. Po odsúhlasení sa na Vás tešíme na náhradnej hodine.

Odhlásenie sa pomocou formulára je nutné len v prípade, že už naše cvičenia nechcete navštevovať.

Doobedné cvičenia rodičov s deťmi

Pri dlhodobom členstve, kedy člen uhradí poplatok od zakúpenia až do poslednej hodiny turnusu teda do konca januára alebo do konca júna, je možné nahrádzať si neabsolvované lekcie počas celej doby členstva v ktorýkoľvek deň v týždni kedy sa kurz rovnakého zamerania pre rovnakú vekovú skupinu koná. Ak ste si do konca januára nestihli nahradiť všetky lekcie, ale pokračujete v premiovom členstve, neabsolvované lekcie Vám prenesieme do nového turnusu.

Pri krátkodobom členstve, kedy člen uhradí poplatok za kratšiu dobu ako od dátumu zakúpenia po poslednú hodinu turnusu teda do konca januára alebo do konca júna je možné nahrádzať si neabsolvované lekcie max. do poslednej uhradenej lekcie v ktorýkoľvek deň v týždni kedy sa kurz rovnakého zamerania pre rovnakú vekovú skupinu koná.

Na každej lekcii robia inštruktori prezenčku. To znamená, že sa nemusíte odhlasovať z lekcií, ktoré nemôžete navštíviť. Prihlásiť sa na náhradnú lekciu je však nutné prostredníctvom e-mailu kurzy@hangair.sk (Hlavný inštruktor skontroluje oprávnenosť nároku a voľné kapacity Vami vybraného termínu) Po odsúhlasení sa na Vás tešíme na náhradnej hodine. Počet absolvovaných hodín aj zvyšných hodín vidíte vo svojom profile v systéme PAYSY.

Splátky nie sú rozdelené presne podľa obdobia na polovice. Po odoslaní žiadosti na 2 splátky naše finančné oddelenie manuálne upraví vo Vašom profile v systéme PAYSY platbu a to nasledovným spôsobom. Platba za 1. polovicu je uhrádzaná do 7 dní resp. do dátumu splatnosti, ktoré nastaví finančné oddelenie. Platbu za 2. polovicu nastaví oddelenie presne 30 dní po dátume splatnosti prvej platby. (Ak je splatnosť prvej platby do 22.1.2023, splatnosť druhej platby bude 22.2.2023) Snažíme sa tým rozdeliť nápor na rodinný rozpočet aspoň do dvoch období výplat.  V prípade záujmu o rozloženie platby na 2 splátky prosím kontaktujte financie@hangair.sk.

Pri zakúpení mesačného turnusu Vám automaticky pred poslednou lekciou príde informácia o platbe pre ďalší mesiac. Ak nemáte záujem pokračovať, a nechcete, aby Vám platba prišla, vyplňte prosím tento formulár a my Vás vymažeme z kurzu.

 

K cvičeniam sa môžete pridať aj počas už prebiehajúceho 5-mesačného turnusu, najneskôr však 1. mája 2023. Po tomto termíne sa môžete prihlásiť na 1-mesačné turnusy.

HANGAIR KURZY

Na prihlasovanie sa do kurzu, či už ide o poobedné akčné kurzy alebo doobedné cvičenie rodičov s deťmi, sa využíva formulár, na ktorý sa dostanete cez naše kurzové podstránky po kliknutí na „Prihlásiť sa“ pod konkrétnym tréningom.

Vo formulári je následne dôležité vyplniť dátum narodenia účastníka kurzu, podľa ktorého Vám v políčku „HANGAIR KURZY“ vyhodí ponuku vhodných kurzov pre daného účastníka. Pokiaľ prihlasujete svoje dieťa, vyplníte teda jeho dátum narodenia, pokiaľ prihlasujete seba, vyplníte Váš dátum narodenia.

Pokiaľ chcete vyhľadávať podľa kurzu, alebo dňa, do políčka „HANGAIR KURZY“ je možné vpísať kurz alebo deň, a vyhodí Vám danú ponuku. Stále je však dôležité, aby ste mali vyplnené políčko dátum narodenia účastníka kurz.

V prípade, že máte problém s vyhľadaním kurzu podľa veku, napíšte nám mail na kurzy@hangair.sk a požiadavku vyriešime individuálne.

V prípade, že sa Vám nebude páčiť na našom kurze alebo cvičení môžete pred termínom konania druhej lekcie zažiadať bez udania dôvodu o vrátenie celej uhradenej sumy prostredníctvom forumuláru na stránke hangair.sk/ziadost.

Prečo nie je možné prísť na testovaciu hodinu bez úhrady? Naše kurzy a cvičenia majú maximálnu kapacitu záujemcov. Bez predchádzajúcej platby sme niekoľko miest rezervovali pre ľudí, ktorí na prvú hodinu ani neprišli a klientov, ktorí mali skutočný záujem sme museli odmietnuť. Boli smutní, že nemôžu prísť hneď na prvú lekciu. Aj my sme boli. Preto sme sa rozhodli zaviesť pravidlo garancie vrátenie bez akéhokoľvek poplatku a bez udania dôvodu po úhrade celej sumy kurzu.

Poobedné kurzy

Pre premium členov. 

V prípade, že ste si zvolili pri poobedných Hangair kurzoch variant prémium, okrem mnohých iných výhod si môžete svoje vymeškané lekcie nahradiť. Nahrádzať si môžete lekcie počas celej doby členstva t.j. v prvom turnuse do konca januára a v druhom turnuse do konca júna. Na každej lekcii robia inštruktori prezenčku. To znamená, že sa nemusíte odhlasovať z lekcií, ktoré nemôžete navštíviť. Prihlásiť sa na náhradnú lekciu je však nutné prostredníctvom e-mailu kurzy@hangair.sk (Hlavný inštruktor skontroluje oprávnenosť nároku a voľné kapacity Vami vybraného termínu) Po odsúhlasení sa na Vás tešíme na náhradnej hodine. Počet absolvovaných hodín aj zvyšných hodín vidíte vo svojom profile v systéme PAYSY. Ak ste si do konca januára nestihli nahradiť všetky lekcie, ale pokračujete v premiovom členstve, neabsolvované lekcie Vám prenesieme do nového turnusu. 

Pre členov so základným balíkom. 

Tento druh členstva neumožňuje hodiny nahrádzať. 

Splátky nie sú rozdelené presne podľa obdobia na polovice. Po odoslaní žiadosti na 2 splátky naše finančné oddelenie manuálne upraví vo Vašom profile v systéme PAYSY platbu a to nasledovným spôsobom. Platba za 1. polovicu je uhrádzaná do 7 dní resp. do dátumu splatnosti, ktoré nastaví finančné oddelenie. Platbu za 2. polovicu nastaví oddelenie presne 30 dní po dátume splatnosti prvej platby. (Ak je splatnosť prvej platby do 22.1.2023, splatnosť druhej platby bude 22.2.2023) Snažíme sa tým rozdeliť nápor na rodinný rozpočet aspoň do dvoch období výplat.  V prípade záujmu o rozloženie platby na 2 splátky prosím kontaktujte financie@hangair.sk.

Garancia náhrady lekcie
V prípade, že ste si zvolili pri poobedných Hangair kurzoch variant prémium, okrem mnohých iných výhod si môžete svoje vymeškané lekcie nahradiť. Nahrádzať si môžete lekcie počas celej doby členstva t.j. v prvom turnuse do konca januára a v druhom turnuse do konca júna. Na každej lekcii robia inštruktori prezenčku. To znamená, že sa nemusíte odhlasovať z lekcií, ktoré nemôžete navštíviť. Prihlásiť sa na náhradnú lekciu je však nutné prostredníctvom e-mailu kurzy@hangair.sk (Hlavný inštruktor skontroluje oprávnenosť nároku a voľné kapacity Vami vybraného termínu) Po odsúhlasení sa na Vás tešíme na náhradnej hodine. Počet absolvovaných hodín aj zvyšných hodín vidíte vo svojom profile v systéme PAYSY. Ak ste si do konca januára nestihli nahradiť všetky lekcie, ale pokračujete v premiovom členstve, neabsolvované lekcie Vám prenesieme do nového turnusu.

Voľný vstup
Voucher na vstup do Hangair na jednu hodinu pre člena klubu počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Hangair nefunguje iba ako zázemie pre športové kluby a ich tréningy a kurzy, ale tak isto pre jednotlivcov, ktorí chcú využiť naše vybavenie pre individuálny tréning a zábavu. Tento voucher je generovaný automaticky na základe Vašej úhrady za prémiové členstvo. Kód pre uplatnenie tohto vouchru je číslo variabilného symbolu nachádzajúci sa vo Vašom profile v systéme PAYSY alebo v e-maile o platbe za členstvo. Toto číslo stačí povedať na recepcii v Hangair. Recepcia overí platnosť tohto vouchru. Ak je voucher platný a kapacita Hangair to umožňuje, obdržíte pásku, ktorá Vás oprávňuje na hodinový vstup na športovisko alebo skatepark. 

10% zľava na barový sortiment v Hangair
Systém Paysy všetkým prémiovým členom zasiela Digitálne členské karty, ktoré je možné si vložiť do aplikácie Apple Wallet alebo Google Wallet. Digitálna členská karta je neprenosná. Akékoľvek zľavy sú platné iba pre člena klubu. Zľavy nie je možné uplatniť na tretie osoby alebo ich kombinovať.

50% zľava na vstupy do Hangair
Systém Paysy všetkým prémiovým členom zasiela Digitálne členské karty, ktoré je možné si vložiť do aplikácie Apple Wallet alebo Google Wallet. Digitálna členská karta je neprenosná. Akékoľvek zľavy sú platné iba pre člena klubu. Zľavy nie je možné uplatniť na tretie osoby alebo ich kombinovať.

Členovia Športového klubu Hangair majú počas turnusu možnosť 2 krát zmeniť zameranie kurzu. Ak Vás už nebaví jeden šport vyskúšajte iný z porfolia Hangair: Skate, Kolobežka, Gymnastika, Parkour, Tanec.