Silovo – kondičný tréning

Silovo-kondičný tréning je všestranne zameraný program na osvojenie základnej techniky cvikov, odstraňovanie svalových disbalancií, zvyšovanie sily a kondície. Tréningy sa budú skladať z korekčných cvičení, cvičení zameraných na funkčnú silu a kondičných cvičení. Na začitku a na konci kurzu všetci prejdú vstupným a výstupným testovaním.

 

Prihlás sa

 

POČAS PRÁZDNIN SA KURZ NEKONÁ!
veľkosť skupiny: : 3 – 8 ľudí
termín: utorok, štvrtok
čas: 18:30 – 19:30
dĺžka lekcie: 60 minút
cena kurzu: 12 € / lekcia alebo 100 € / 10 lekcií + individuálny jedálniček zdarma
Vstupy v rámci balíčka je možné minúť kedykoľvek, najneskôr však do dvoch mesiacov od zakúpenia.
POČAS PRÁZDNIN A SVIATKOV SA KURZ NEKONÁ!