Silovo – kondičný tréning

Silovo-kondičný tréning je všestranne zameraný program na osvojenie základnej techniky cvikov, odstraňovanie svalových disbalancií, zvyšovanie sily a kondície. Tréningy sa budú skladať z korekčných cvičení, cvičení zameraných na funkčnú silu a kondičných cvičení. Na začitku a na konci kurzu všetci prejdú vstupným a výstupným testovaním.

 

Prihlás sa

 

veľkosť skupiny: : 3 – 10 ľudí (v prípade väčšieho záujmu kapacity rozšírime)
obdobie: 30. 11. – 21. 12. 2018
termín: pondelok, streda, piatok
čas: 18:00 – 19:00
dĺžka lekcie: 60 minút
cena kurzu: 12 € / lekcia alebo balíček 100 € / 10 vstupov
Vstupy v rámci balíčka je možné minúť kedykoľvek, najneskôr však do dvoch mesiacov od zakúpenia.