Silovo – kondičný tréning

Silovo-kondičný tréning je všestranne zameraný program na osvojenie základnej techniky cvikov, odstraňovanie svalových disbalancií, zvyšovanie sily a kondície. Tréningy sa budú skladať z korekčných cvičení, cvičení zameraných na funkčnú silu a kondičných cvičení. Na začitku a na konci kurzu všetci prejdú vstupným a výstupným testovaním.

 

Prihlás sa

 

veľkosť skupiny: : 3 – 10 ľudí (v prípade väčšieho záujmu kapacity rozšírime)
obdobie: 7. 9. – 8. 10. 2018
termín: pondelok, streda, piatok
čas: 18:00 – 19:00
dĺžka lekcie: 60 minút
cena kurzu: 110 € (12 lekcií, jedno vsupné testovanie a jedno výstupné)