IGOR

HLAVNÝ GYMNASTICKÝ TRÉNER

Hlavný tréner, gymnasta a súčasť Hangair Crew od jej samotného začiatku. Športovú gymnastiku má vyštudovanú a okrem detí mu nerobí problém ani tréning dospelých, či už ide o gymnastiku alebo trampolíny.

Jednou z jeho najvýraznejších vlastností je trpezlivosť. Igor si uvedomuje, že každý človek je jedinečný a má svoje vlastné tempo a schopnosti. Bez ohľadu na to, či ide o začiatočníka, alebo o skúsenejšieho gymnastu, Igor si vždy nájde čas a porozumenie pre každého jednotlivca. Jeho tréningové plány sú prispôsobené potrebám a schopnostiam každého jedinca, čím podporuje ich individuálny rozvoj a sebavedomie.

Deti (aj dospeláci) majú rady Igora nielen pre jeho trpezlivosť, ale aj pre jeho schopnosť vytvárať príjemné prostredie. Igor dokáže rozpoznať potenciál každého dieťaťa a motivovať ich k neustálemu zlepšovaniu. Chápe, že pre deti je to hlavne zábavný a vzrušujúci spôsob, ako rozvíjať svoje telo a schopnosti.