JARNÝ KEMP SKATE

Kemp bude zameraný na základy skateboardingu – od správnej rozcvičky, cez objasnenie dôležitých pojmov až po získanie základných jazdeckých zručností v minirampe aj mimo nej. Postupne sa zameriame na zlepšenie jazdeckých schopností, či učenie ťažších trikov ako sú ollie rotácie, shove it, kick flip a iné.

Tréner: Pavol Kaden

Termín: 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022

Organizátor si vyhradzuje právo na základe budúcich opatrení UVZSR a vlády SR jarný kemp zrušiť. Zrušením kempu sa všetky úhrady za účasť na kempe automaticky vrátia na účet objednávateľa kempu.

 


Ste účastníkom Hangair kurzov? *
ÁnoNie