ZIMNÝ KEMP SKATE

Kemp bude zameraný na základy skateboardingu – od správnej rozcvičky, cez objasnenie dôležitých pojmov až po získanie základných jazdeckých zručností v minirampe aj mimo nej. Postupne sa zameriame na zlepšenie jazdeckých schopností, či učenie ťažších trikov ako sú ollie rotácie, shove it, kick flip a iné.

Tréner: Pavol Kaden

Termín: 27. 12. 2021 – 31. 12. 2021