SKATE KEMP – LETO 2022

Kemp bude zameraný na základy skateboardingu – od správnej rozcvičky, cez objasnenie dôležitých pojmov až po získanie základných jazdeckých zručností v minirampe aj mimo nej. Postupne sa zameriame na zlepšenie jazdeckých schopností, či učenie ťažších trikov ako sú ollie rotácie, shove it, kick flip a iné.

Novinka: Spustili sme prihlasovanie na jeden alebo viac dní na skate kemp v termíne 22.8. – 26.8.2022! Nemusíš sa prihlasovať na celý kemp, ak ti to nevychádza. Príď si s nami zajazdiť a zabaviť sa v deň, ktorý ti najviac vyhovuje!
Cena za jeden deň je 45€.

Je možné prihlásiť sa na jeden deň, viac dní alebo na celý týždeň!

O ktoré dni máte záujem?*
22.8.23.8.24.8.25.8.26.8.CELÝ KEMP

Ste účastníkom Hangair kurzov? *

Zúčastnili ste sa kempov aj minulé leto? *

Zúčastní sa kempov aj súrodenec? *

Zúčastníte sa viacerých kempov alebo turnusov? *

Zdravotný stav záujemcu o kemp *

 

 

V prípade, že sa Vám zmenia plány a rozhodnete sa na kemp nenastúpiť, prosíme, aby ste nás o tom oboznámili mailom na kempy@hangair.sk!